HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
3. De meeste producten zijn tweedehands, dat houdt in dat een product wat u koopt dus niet nieuw meer is. Het is gebruikt door iemand anders, in de meeste gevallen heeft het product dus al gebruikssporen. Daarom betreft de garantie dan ook de werking van het product, eventuele krasjes en gebruikssporen heeft een tweedehands product in negen van de tien gevallen. Wij proberen wel altijd een passende oplossing voor u te vinden op het moment dat er iets is wat u enorm stoort, dit kan zijn door een bepaald onderdeel voor u te vervangen. Maar dit is niet altijd mogelijk.

4. Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Dit zijn producten waar u een extra korting heeft gekregen ten tijde van de aankoop. Wij inspecteren de producten uitvoerig. In sommige gevallen zal ook de werking niet als nieuw zijn, maar daar is de prijs dan ook naar. Het is echter voor ons niet te doen om mogelijke gebruikssporen van elk product in kaart te brengen, maar u bent altijd van harte welkom om een afspraak bij ons te maken om een product of producten vrijblijvend te komen bekijken voordat u overgaat tot eventuele aanschaf.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Zakelijke retouren:

7. Voor producten die zakelijk aangekocht zijn is de bedenktijd van 30 dagen (het herroepingsrecht) niet van toepassing. Desondanks is het retourneren bij zakelijke orders in een behoorlijk aantal gevallen toch mogelijk al zijn alle verzendkosten voor de koper. Zaken die in de beoordeling mee kunnen spelen zijn bijv. de staat van het product (ongebruikt/gebruikt), de populariteit en de waarde van het product.

Wanneer een product uit een zakelijke order (bedrijfsnaam in het factuuradres) verkeerd besteld is of niet aan de verwachtingen voldoet en u dit product wenst te retourneren dient er vooraf contact opgenomen te worden met Sowing middels een RMA aanvraag op onze website of via rma@sowing.nl. Vermeld bij uw aanmelding duidelijk om welk(e) product(en) het gaat, de reden van het aanmelden, de staat van het/de product(en), etc. Wanneer de retouraanvraag goedgekeurd is zullen we u voorzien voor de benodigde retourinstructies. Als een product zonder zonder RMA nummer geretourneerd wordt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. Wij brengen dan tevens na een mogelijke goedkeuring van de retourzending 15% restocking fee in rekening met een minimum van € 27,50.